poniedziałek, 30 czerwca 2014

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wolna Antena odbyło się w dniu 28 czerwca 2014 roku. Uczestniczyło w nim 9 członków.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o sensie istnienia Stowarzyszenia. O braku komunikacji z członkami Stowarzyszenia, a także braku komunikacji wewnątrz Zarządu Stowarzyszenia. Mówiliśmy również o braku zaangażowania członków Stowarzyszenia w budowę Wolnej Anteny. Duże zainteresowanie wzbudził program dotacji dla autorów Wolnej Anteny i jedyny, ale niezwykły sukces jednego z autorów w postaci stałej dotacji jego audycji. Dowiedzieliśmy się też o problemach z praktycznym uzyskaniem tej dotacji.


Spotkanie zaplanowane na 14:30 rozpoczęło się o 15:30 i trwało do 19. Zapisy w Statucie nie pozwoliły nam na odwołanie Zarządu i powołanie nowego (potrzebnych jest ponad połowa członków do podjęcia takiej decyzji). Właściwie, Walne Zebranie nie było w stanie podjąć żadnej ważnej decyzji i zaradzić konfliktowi w Zarządzie. Postanowiliśmy zobowiązać Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 20 września 2014 roku.