środa, 27 marca 2013

13 kwietnia Walne Zebranie

Dobra wiadomość dla Wolnej Anteny:
Witam serdecznie
Jest mi bardzo miło powiadomić, że pierwsze Walne Zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 
       13 kwietnia (sobota) 2013 roku, w siedzibie Radia Wnet, przy ul. Koszykowej 8. 
Zebranie rozpoczniemy o godz. 10:00, ale od 9:30 będzie trwać rejestracja członków.
W załączniku przesyłam proponowany harmonogram Walnego Zebrania, jak również, w celu przypomnienia, obowiązujący Statut.
Podczas zebrania dokonamy m. in. wyboru władz Stowarzyszenia, bez których nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie naszej organizacji. 
Obecność na zebraniu jest obowiązkowa, dlatego obliguję członków, którzy tego dnia z poważnych przyczyn nie będą mogli pojawić się, do usprawiedliwienia nieobecności, najpóźniej do momentu rozpoczecia zebrania.
Uprzedzam też, że zebranie będzie trwało co najmniej kilka godzin z racji podejmowanych tematów.
Wszelkie pytania, wątpliwości, usprawiedliwienia nieobecności proszę kierować na:dominikjabs@wp.pl, telefonicznie: 886-018-189 (ale dopiero od 2 kwietnia :-), bądź osobiście. 


Pozdrawiam
Dominik Jabs
Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia 
Poniżej proponowany program spotkania:

Proponowany plan Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Wolna Antena” - Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury Radiowej

Czas i miejsce:
13 kwietnia 2013, godz. 10:00
ul. Koszykowa 8 (siedziba Radia Wnet).

1. Przybycie i rejestracja członków (od 9:30);

2. Rozpoczęcie zebrania: powitanie, przypomnienie celu zebrania, stwierdzenie quorum (w
przypadku braku quorum rozpoczęcie zebrania w drugim terminie, czyli po godzinie – patrz Statut,
rozdział IV, § 7).

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;

4. Przedstawienie i przegłosowanie planu zebrania;

5. Propozycja i przegłosowanie regulaminu pracy Walnego Zebrania zgodnie z rozdziałem IV, § 8,
pkt. 3 Statutu;

6. Propozycje, omówienie i przegłosowanie „kierunków i programu działania Stowarzyszenia”
zgodnie z rozdziałem IV, § 8, pkt. 1 Statutu;

7. Ustalenie wysokości składek członkowskich – patrz Statut rozdział IV, § 8;

8. Część wyborcza Walnego Zebrania:
- przypomnienie i przyjęcie sposobów głosowania;
- ustalenie sposobu wyłaniania i wyłonienie kandydatów do Zarządu (zgodnie ze Statutem rozdział
V, § 1, Zarząd może składać się z od 3 do 7 osób) oraz do Komisji Rewizyjnej (składa się z 3 osób
– patrz odnośne punkty w rozdziale VI), a także przypomnienie kompetencji tych organów;

9. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10. Wolne wnioski, zamknięcie zebrania.

Powyższe punkty są TYLKO propozycją, którą oczywiście należy upublicznić najpóźniej 30 marca
2013, czyli 14 dni przed walnym – tak określa to nasz Statut.

W planie zebrania trzeba jeszcze przewidzieć przerwę, być może dodatkowe punkty, itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz