sobota, 13 kwietnia 2013

Walne Zebranie 13 kwietnia 2013


Dziś odbyło się Walne Zebranie, które rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 11:15. W ostatniej chwili pojawiła się 13 osoba, dzięki, której mogliśmy przy wymaganym statutem kworum wybrać władze Stowarzyszenia. W toku dyskusji nad programem i kierunkami działania ustaliliśmy  że wybrany Zarząd zajmie się pracą nad rozwojem liczby członków i będzie działał do Walnego Zebrania w styczniu 2014.
Do Zarządu wybrani zostali (za : przeciw : wstrzymujący):

Romuald Bartkowicz (9:1:3)
Marcin Bąk (10:2:2)
Paulina Ciucka (7:3:3)
Dominik Jabs (9:2:2)
Lech Rustecki (8:2:3)
Małgorzata Wróbel (9:3:1)

Do Komisji Rewizyjnej wybraliśmy:

Wojciecha Jankowskiego (11:0:2)
Ludmiłę Sawicką (10:1:2)
Michała Żejmisa (12:1:0)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz